A.A.G. Bijdragen DATINI

A.A.G. Bijdragen
Wagenigen, Afdeling Agrarische Geschiedenis Landbouwhoniversiteit Wagenigen.
Periodicità irregolare
Conservata in: Prato, Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica “F. Datini”, Coll: Riv. 8
Consistenza: n. 22, 1979 – n. 42, 2003

Conservata in: Prato, Istituto culturale e di documentazione Lazzerini – Fondo Melis
Consistenza: n. 10, 1963 – 21, 1978

[ 2010-2001 ] [ 2000-1991 ] [ 1990-1981 ] [ 1980-1971 ] [ 1970-1961 ]

copertina della rivista


n. 15, 1970

H. Van Dijk, Een klooster uit het Brabants-Hollandse rivierengebied, p. 3
H. Van Dijk, The landed property and the economic position of the Praemonstratensian Abbey of Berne – Summary, p. 38
J.A. Faber, De oligarchisering van Friesland in de tweede helft van de zeventiende eeuw, p. 39
J.A. Faber, The emergence of oligarchy in Friesland in the second half of the seventeenth century– Summary, p. 62
B. H. Slicher Van Bath, Twee sociale stratificatie’s in de agrarische maatschappij in de pre-industriële tijd, p. 65
B. H. Slicher Van Bath, Vrijheid en lijfeigenschap in agrarisch Europa (16e-18e eeuw), p. 75
B. H. Slicher Van Bath, Freedom and serfdom in agrarian Europe (16th-18th centuries) – Summary, p. 100
B. H. Slicher Van Bath, Constante, fluctuerende en variabele factoren in de productie en consumptie van agrarische goederen in de pre
industriële maatschappij
, p. 105
B. H Slicher Van Bath, Oogsten, klimaat en conjunctuur in het verleden, p. 118
B. H. Slicher Van Bath, De paleodemografie, p. 134
B. H. Slicher Van Bath, Paleodemography – Summary, p. 200
A. M. Van Der Woude, De omvang en samenstelling van de huishouding in Nederland in het verleden, p. 202
A. M. Van Der Woude, Variations in the size and structure of the household in the United Provinces of the Netherlands in the 17th and 18th centuries, p. 241


n. 14, 1967

D.A. Kotelawele, Agrarian policies of the Dutch in South-West Ceylon, 1743-1767, p. 3
J.A.Faber, De buitenlandse scheepvaart en handel van Harlingen in dejaren 1654 en 1655, p. 34
J.A. Faber, The overseas shipping and trade of Harlingen in 1654 and 1655 – Summary, p. 54
B.H.Slicher Van Bath, Le développement de la productivité des travaux agricoles, p. 72
B.H. Slicher Van Bath, L’histoire des forêts dans les Pays-Bas septentrionaux, p. 91
B.H. Slicher Van Bath, Theorie en praktijk in de economische en sociale geschiedenis, p. 105
B.H. Slicher Van Bath, Theory and practice in economic and social history – Summary, p. 227


n. 13, 1965

H.J. Van Xanten, A. M. Van Der Woude, Het hoofdgeld en de bevolking van de Meierij van s-Hertogenbosch omstreeks 1700, p. 3
H.J. Van Xanten, A. M. Van Der Woude, Poll-tax and population in the bailiwick of Bois-le-Duc about 1700 – Summary, p. 41
B.H. Slicher Van Bath, The economic and social conditions in the Frisian districts from 900 to 1500, p. 97
B.H. Slicher Van Bath, Die europäischen Agrarverhältnisse im 17. und der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, p. 134
Numerieke aspecten van de protestantisering in Noord-Nederland tussen 1656 en 1726. Debat van A. M. van der Woude, J.A. Faber en H. K. Roessingh, met J.A.de Kok o.f.m., p. 149
H.K. Roessingh, Beroep en bedrijf op de Veluwe in het midden van de achttiende eeuw, p. 181
H.K. Roessingh, Crafts and trades in the Veluwe in the middle of the 18th century –Summary, p. 257


n. 12, 1965

CONTRIBUTIONS PRESENTED TO THE THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE OF ECONOMIC HISTORY
B.H. Slicher Van Bath, Les problèmes fondamentaux de la société pré-industrielle en Europe occidentale. Une orientation et un programme, p. 3
J.A. Faber, H. K. Roessingh, B. H. Slicher Van Bath, A.M. Van Der Woude, H.J. Van Xanten, Population changes and economic developments in the Netherlands: a historical survey, p. 47


n. 11, 1964

V. Rau, The settlement of Madeira and the sugar cane plantations, p. 3
B.H. Slicher Van Bath, Studiën betreffende de agrarische geschiedenis van de Veluwe in de middeleeuwen, p. 13
B.H. Slicher Van Bath, Studies concerning the agrarian history of the Veluwe in the middle ages –Summary, p. 68
H.K. Roessingh, Het Veluwse inwonertal, 1526-1947, p. 79
H.K. Roessingh, The number of inhabitants in the Veluwe, 1526-1947 – Summary, p. 126
H.K. Roessingh, De uitkomsten van de godsdiensttelling van 1809 op de Veluwe in sociaal-historisch perspectief, p. 151
H.K. Roessingh, The results of the religion census of 1809 in the Veluwe seen in a social-historical perspective – Summary, p. 171
B.H. Slicher Van Bath, Report on the study of historical demography in the Netherlands, p. 182
B.H. Slicher Van Bath, Voorbeeld van verschillende bronnen van belang voor de historische demografie, p. 191
B.H. Slicher Van Bath, Alfabetische lijst van boeken en tijdschriftartikelen van belang voor de kennis van de oude Nederlandse en Belgische maten en gewichten, p. 210


n. 10, 1963

B.H. Slicher Van Bath, Yield ratis, 810-1820