A.A.G. Bijdragen DATINI

A.A.G. Bijdragen
Wagenigen, Afdeling Agrarische Geschiedenis Landbouwhoniversiteit Wagenigen.
Periodicità irregolare
Conservata in: Prato, Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica “F. Datini”, Coll: Riv.8
Consistenza: n. 22, 1979 – n. 42, 2003

Conservata in: Prato, Istituto culturale e di documentazione Lazzerini – Fondo Melis
Consistenza: n. 10, 1963 – 21, 1978

[ 2010-2001 ] [ 2000-1991 ] [ 1990-1981 ] [ 1980-1971 ] [ 1970-1961 ]

copertina della rivista


n. 30, 1989

A.J. Schuurman, Materiële cultuur en Levensstijl. Een onderzoek naar de taal der dingen op het Nederlandse platteland in de 19e eeuw: de Zaanstreek, Oost-Gronigen, Oost-Brabant
Summary: Material culture and consumer behaviour in the Dutch countryside in the 19th century


n. 29, 1987

Jan Bieleman, Boeren op het drentse Zand 1600-1910. Een nieuwe visie op de ‘oude’ landbouw
Summary: Agrarian Change in the Dutch Province of Drenthe 1600-1910


n. 28, 1986
Dertigjaar Afdeling Agrarische Geschiedenis A.M. Van Der Woude, Dertigjaar Afdeling Agrarische Geschiedenis (with summary: Thirty years Department of Rural History), pag. 1
O.W.A. Boonstra, Over computers, cartografie en de expliciteringsplicht bij kwanti-tatief historisch onderzoek (with summary: On computers, cartograp-hies and the burden of explicitation in quantitative historical research), pag. 43
R. Bos, G. Van Dijk, C. Kruyt, H.K. Roessingh, Long Waves in Economic Development, pag. 57
J.L. Van Zanden, De telling van de veestapel en de graanproduktie in Zwollerker-spel in 1526. Een stukje van een legpuzzel (with summary: Census of livestock and cereal production in Zwollerkerspel in 1526), pag. 93
C. Baars, De geschiedenis van het grondbezit van Gelderse en Utrechtse edelen in de Beijerlanden (with summary: The histor.y of the landed property and the nobility of Gelderland and Utrecht in the Beijerlands), pag. 109
J. Bieleman, Produktie en consumptie van akkerbouwgewassen in Drenthe aan het begin van de 19e eeuw (with summary: Production and consump-tion of arable products in the province of Drenthe 1811-1813), pag. 145
Frank Daelemans, Pachten en welvaart op het platteland van Belgisch Brabant (15de-18de eeuw) (with summary: Lease rents and prosperity in the Belgium countryside: Brabant from the 15th to the 18th century), pag. 165
Robert S. Duplessis, Capital and Finance in the Early Modern Veluwe Paper Industry, pag. 185
Boudien De Vries, Amsterdamse vermogens en vermogenbezitters, 1855-1875 (with summary: Wealth and the wealthy in Amsterdam, 1855-1875), pag. 199
A.J. Schuurman, Het bezit van preciosa in de Zaanstreek rond 1860. Een recon-structie van leefstijlen (with summary: The possession of valuables in the Zaanstreek about 1860: a reconstruction of life-styles), pag. 217
W.J.M.J. Rutten, Ongelijke behandeling binnen het gezin. Een onderzoek naar de leeftijdsverschillen in de kans op geneeskundige hulp in Nederland (ca. 1870-1900) (with summary: Unequal treatment within the family: an inquiry into age differentials in the chances of medical care in the Nether-lands (about 1870-1900), pag. 245
K. Van Berkel, E.J. Dijksterhuis en de mechanisering van het wereldbeeld (with summary: E.J. DUksterhuis and the mechanization of the world picture), pag. 267
H.A.M. Snelders, ‘Welke zijn de eigenlijke Oorzaken, Waarom de Scheikunde bij onze Nabuuren … in meer aanzien, en algemeener oefening is, dan in ons Vaderland?’ (1785) (with summary: ‘What are the real causes why our neighbours, in particularly Germany, esteem chemistry more and study it more than we do?’), pag. 287
Jouke S. Wigboldus, Trade and agriculture in coastal Bénin c. 1470-1660; an examination of Manning’s early-growth thesis, pag. 299

n. 27, 1985

Jaap Buis, Historia forestis . Nederlandse bosgeschiedenis.
II. Houtmarkt en houtteelt tot het midden van de negentiende eeuw


n. 26, 1985

Jaap Buis, Historia forestis . Nederlandse bosgeschiedenis.
I. Bosgebruik, bosbeheer en boswetgeving tot het midden van de nagentiende eeuw


n. 25, 1985

J.L. Van Zanden, De economische ontwikkeling van de nederlandse landbouw in de negetiende eeuw, 1800-1914
(with a summary in English)


n. 24, 1984

INHOUD
O.W.A. Boonstra, A.M. Van Der Woude, Demographic transition in the Netherlands. A statistical analy-sis of regional differences in the level and development of the birth rate and of fertility, 1850-1890, pag. 1
H.A.M. Snelders, Landbouw en scheikunde in Nederland in de vóór-Wageningse periode (1800-1876), pag. 59
J.L. Van Zanden, De opkomst van een eigenerfde boerenklasse in Overijssel, 1750-1830, pag. 105
J.L. Van Zanden, Tienden als bron voor de geschiedenis van de landbouw in Ne-derland in de achttiende eeuw (1650-1810), pag. 131

SUMMARIES
H.A.M.Snelders, Agriculture and chemistry in the ‘pre-Wageningen’ period in the Netherlands (1800-1876), pag. 103
J.L. Van Zanden, The rise of a class of freehold peasants in Overijssel, 1750-1830, pag. 129
J.L. Van Zanden, Tithe as a source for the agrarian history of the Netherlands (1650-1810), pag. 162