A.A.G. Bijdragen DATINI

A.A.G. Bijdragen

Wagenigen, Afdeling Agrarische Geschiedenis Landbouwhoniversiteit Wagenigen.
Periodicità irregolare
Conservata in: Prato, Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica « F. Datini », Coll: Riv.8
Consistenza: n. 22, 1979 – n. 42, 2003

Conservata in: Prato, Istituto culturale e di documentazione Lazzerini – Fondo Melis
Consistenza: n. 10, 1963 – 21, 1978

[ 2003-2001 ] [ 2000-1991 ] [ 1990-1981 ] [ 1980-1971 ] [ 1970-1961 ]

copertina della rivista


n. 42, 2003

Otto W. Hoogerhuis, Baren op beveland. Vruchtbaarheid en zuigelingensterfte in Goes en omliggende dorpen gedurende de 19e eeuw
1. Inleiding, p. 1
2. Beschrijving onderzoeksgebied groot-goes, p. 21
3. Zuigelingensterfte en doodsoorzaken zeeland, p. 69
4. Zuigelingensterfte groot-goes, p. 101
5. Vruchtbaarheid en zuigelingensterfte groot-goes, p. 149
6. Case-study wolphaartsdijk, p. 203
7. Slotbeschouwing, p. 239

Summary, p. 247
Bijlagen, p. 251
Noten, p. 297
Archieven, p. 321
Aangehaalde Literatuur, p. 323


n. 41, 2002

Margreet van der Burg, « Geen tweede Boer ». Gender, landbouwmodernisering en onderwijs aan plattelandsrouwen in Nederland, 1863-1968

Summary in English