Studii şi materiale de istorie medie DATINI

Studii ?i materiale de istorie medie

Bucarest, Romanian Academy « Nicolae Iorga » History Institute
Annuale
ISSN: 1222-4766
Conservata in: Prato, Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica « F. Datini », Coll: Riv.132
Consistenza: v. XXIX, 2011 – v. XXX, 2012
Lacune: v. XXVIII, 2010;

[ 2012-2009]

copertina della rivista


v. XXX, 2012

Violeta Barbu, Gheorghe Lazar, Ovidiu Olar, Reforma monastica a domnului Matei Basarab, p. 9

CRUCIADA TÂRZIE SI ROMÂNII
Liviu Cîmpeanu, Dan al II-lea, Sigismund de Luxemburg si cruciada târzie. Un document inedit din arhiva Ordinului Teutonic, p. 55
Dumitru Nastase, Sfintirea manastirii Arges si cruciada antiotomana, p. 77

FAMILIE SI PRACTICI SUCCESORALE
Mariana Lazar, Testamente cantacuzine: succesiunea lui Gheorghe Cantacuzino si a sotiei sale, Ruxandra, p. 119
Constanta Vintila-Ghitulescu, ?Spre batranefe m-am povârnit »: Diata marelui ban al Tarii Românesti, Grigore Greceanu (1748), p. 149

RETELE LOCALE DE PUTERE
Andrei Timotin, Vocatie religioasa si opozitie politica în Constantinopol în secolele IX-X Cazul familiei Gouber, p. 169
Mária Pakucs-Willcocks, Negustori din Imperiul Otoman în comertul Sibiului, 1614-1623, p. 181

SURSE SI INSTRUMENTE DE LUCRU
Vladimir Agrigoroaei, Scriptor scribebat et pulcram puellam in mente tenebat la fin de l’inscription peinte de Dârjiu (1419), p. 213
Andras Kovacs, Arhondologia voievozilor Transilvaniei (1458-1526). Completari si precizari, p. 223

Addenda et corrigenda, p. 257
Recenzii ?i noti?e bibliografice, p. 275
C?r?i sosite la redac?ie, p. 357
In memoriam, p. 363
Indicele bibliografic, p. 369
Abrevieri, p. 427


v. XXIX, 2011

GEOPOLITIC? ?I ISTORIE
?erban Papacostea, Moldova: des?vâr?irea unui stat. ?ra de Sus ?i ?ara de Jos, p. 9
Virgil Ciocîltan, B?t?lia de la Velbujd (1330) ?i manie puteri islamice, p. 27
Emmanuelle Pujeau, L’affaire Rincone-Fregoso (1541) révélatrice des tensions de l’époque. Ou Attentat à la frontière, p. 39

RE?ELE SOCIALE ?I PUTERE
Andrei Timotin, Eunuci paflagonieni în Constantinopol (secolele X-XI). Realit??i ?i ideologie, p. 57
?tefan S. Gorovei, Genealogii pierdute, sate uitate (I), p. 71
Lucian-Valeriu Lefter, Un neam de boieri moldoveni: Ciocârlie, p. 91
Maria Magdalena Székely, Biserica din Zahare?ti ?i ctitorii ei. O revenire necesar?, p. 111
Petronel Zafiariijc, ?Pentru c? iaste fapt? din oasele lui, cum o ?tie ?ara toat? ». Contribu?ii privitoare la descenden?a lui Mihai Viteazul, p. 141

CARTOGRAFIE, HERALDIC?, CRONISTIC?
Anca Popescu, Toponimii multiple în sancak-ul Silistra (sec. al XVI-lea), p. 163
Marian Coman, Basarabia. Inventarea cartografic? a unei regiuni, p. 183
Liviu Cimpeanu, Cele mai vechi cronici s?se?ti din Transilvania. Cronicarii sa?i din Bra?ov ?i scrierile lor în secolul al XVI-lea, p. 215
Nagy Levente, Sub semnul corbului ?i al inelului. Legenda corvinian? în istoniografia româneasc? ?i polon? în secolele XVI-XVII, p. 231

M?RTURII DOCUMENTARE
Ovidiu Olar, Ortodoxie ?i politic?. O scrisoare a patriarhului de Constantinopol p?strat? în Arhivele Na?ionale Olandeze din Haga, p. 283
Pani Daniel Nedeloilj, Un izvod de acte ale satului Belce?ti din fìnutul Neam?, scris de Evioghie dasc?l (1761), p. 301

Addenda et corrigenda, p. 317
Recenzii ?i noti?e bibliografice, p. 343
Buletin bibliografic, p. 453
C?r?i sosite la redac?ie, p. 455
Abrevieri, p. 461


v. XXVII, 2009

?erban Papacostea, Orient?ri ?i reorient?ri în politica extern? româneasc?: anul 1359, p. 9

MOLDOVA URMA?ILOR LUI PETRU RARE?
?tefan Andreescu, Presiune otoman? ?i reactie ortodox? în Moldova urma?ilor lui Petru vod? Rare?, p. 25
Andrei Pippidi, « Belicâne » legend? ?i realitate, p. 61
Matei Cazacu, La Conversion à l’Islam du prince Ilia? Rare?. Un nouveau témoignage, p. 75
Ovidiu Cristea, ?Si e fatto Turcho: di ricco povero, di Signor Schiavo?. Bailul venetian Bernardo Navagero despre turcirea lui Ilia? Rare?, p. 79
Nagy Pienaru, Un act otoman privitor la convertirea voievodului Ilia? (30 mai 1551), p. 101

NEAMURI, ÎNRUDIRI, DESTINE
Lucian-Valeriu Lefter, Neamuri ?i înrudiri la boierii lui ?tefan cel Mare, p. 111
Stefan S. Gorovei, O controversà: ?doamnele? lui Bogdan al III-lea, p. 145
Maria-Magdalena Székely, Cui a apartinut mormântul din pronaosul Dragomirnei?, p. 159
Violeta Barbu, Tüdos Kinga, Portretul unei doamne transilv?nene: Sara Bulce?ti (1655-1708), p. 169

IZVOARE ?I ISTORIOGRAFIE
Alexandru Ciociltan, Martin Gruneweg prin Moidova, Tara Româneasc? ?i Dobrogea, p. 209 Petronel Zahariuc, Actul de întemeiere al Colegiului lui Vasile Lupu de la m?n?stirea Trei Ierarhi din Ia?i, p. 249
Laurentiu R?dvan, Noi puncte de vedere privind începuturile ora?elor medievale ale Moldovei, p. 279
Radu Lupescu, Istoriografia român? ?i maghiar? referitoare la Ioan de Hunedoara (II), p. 311

Addenda er corrigenda, p. 333
Recenzii ?i notite bibliografice, p. 349
Buletin bibliografic, p. 423
C?rti sosite la redactie, p. 425
Abrevieri, p. 431