Neha-Jaarboek. Voor economische, bedrijfs- en techniekgeschiedenis DATINI

Neha-Jaarboek

voor economische, bedrijfs- en techniekgeschiedenis

Amsterdam. Nederlandsch Economisch-Historisch Archief
Annuale
ISSN: 1380-5517

Conservata in: Prato, Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica « F. Datini »
Consistenza: a. 66, 2003

[ 2003]

copertina della rivista


a. 66, 2003

Ilja van Damme, Het vertrek van Mercurius. Historiografische en hypothetische verkenningen van het economisch wedervaren van Antwerpen in de tweede helft van de zeventiende eeuw, p. 6
Bruno Blondè, Energy, ecological constraints and trump cards of the early modern Netherlands: an introduction, p. 40
Karel Davids, Innovations in windmill technology in Europe, c. 1500-1800. The state of research and future directions of inquiry, p. 43
Ad van der Woude, Sources of energy in the Dutch Golden Age. The case of Holland, p. 64
Jan Luiten van Zanden, The ecological constraints of an early modern economy. The case of Holland 1350-1800, p. 85
Jan Reijenders, Groei en conjunctuur in de Nderlandese economie, 1800-1913. Een macro-economische verkenning, p. 103
Jacques van Gerwen, Co Seegers, De industrialisatie van Nederland en het industriële grootbedrijf: beeld en werkelijkheid, p. 138
Dick van Lente, Nederlandse uitgevers op de internationale markt, 1960-1990, p. 171
Ernst Homburg, Arie Rip, Technisch, industrieel en landbouwkundig onderzoek in Nederland in de twintigsteeeuw, p. 201
Jasper Faber, Het Nederlandse Innovatie Systeem, 1870-1990, p. 208
Harro Maat, Het innovatiesysteem voor de Nederlandse landbouw, p. 233
Arjan van Rooij, Aangekochte technologie en industriële research bij het Stikstofbindingsbedrijf van Staatsmijnen in de jaren 1930, p. 263
Kees Boersma, Marc de Vries, De veranderende rol van het Natuurkundig Laboratorium in het Philipsconcern gedurende de periode 1914-1994, p. 287
Marjan van de Goor, Organisatie van wetenschap: op weg naar een nationaal wetenschapsbeleid, p. 314