Studii şi materiale de istorie modernă DATINI

Studii ?i materiale de istorie modern?

Bucarest, Romanian Academy “Nicolae Iorga” History Institute
Annuale
ISSN: 0567-6320
Conservata in: Prato, Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica “F. Datini”, Coll: Riv. 131
Consistenza: v. XXIV, 2011 – v. XXIV, 2012
Lacune:

[ 2012-2011 ]

copertina della rivista


v. XXIV, 2012

CULTUR?, IDEOLOGIE ?I POLITIC?
Alexandru Mamina, Liberalismul englez ?i liberalismul francez: o istorie intelectual? comparativ?, p. 3
Cristian Ploscaru, Câteva considera?ii il privind influen?a francez? asupra culturii politice din principatele române in primele patru decenii ale veacului al XIX-lea, p. 45
Irina Gafi?a, România ?i marile puteri. Implica?iile chestiunii evreie?ti (1876-1878), p. 80

C?L?TORlA ÎN EPOCA MODERN?: INTRE NECESSSITATE ?I LOISIR
?tefan Petrescu, Migra?ie ?i carantine în porturile dun?rene: controlul documentelor de c?l?torie în epoca Regulamentator Organice, p. 97
Bogdan Popa, The Modern Conquest of the Romanian Carpathians, p. 117

MATERIALE DOCUMENTARE
Nicoleta Roman, Trecând prin Moldova: impresii, t?lm?ciri ?i gânduri de c?l?tor la 1852, p. 125
Daniela Bu??, Transilvania la mijlocul veacului al XIX-lea. Însemn?rile de c?l?torie ale unui pictor elvetian, p. 130
Raluca Tomi, Un preot catolic pe ??rmurile Dun?rii – c?l?toria lui Vincenzo Vannutelli din 1884, p. 155

OPINII
Alexandru Mamina, Dialectica p?cii în epoca modern? ?i contemporan?. Resorturi ?i principii, p. 175

Activitate stin?ific?, p. 181
Recenzii ?i note, p. 187
In memoriam, p. 199


v. XXIV, 2011

IDENTITATE, PRACTICI SOCIALE ?I DEZBATERI INSTITU?IONALE
Alexandru Mamina, Mobilizare ?i legitimitate în spa?iul public european (secolele al XIX-lea – al XX-lea), p. 3
Cristian Ploscaru, Ipostaze ale alterit??ii în principatele române la începutul veacului aI XIX-lea, p. 31
Constantin Ardeleanu, Naviga?ia pe Dun?re ?i tratatul austro-britanic din iulie 1838, p. 41
Raluca Tomi, Aboli?ionismul în dezbaterea elitei politice în perioada r?zboiuiui Crimeii, p. 57

OPINII
Alexandru Mamina, Structura ?i tipologia crizelor, p. 71
Bogdan Popa, Contribu?ii la definirea conceptului ?c?l?tor str?in”. Observa?ii preliminare, p. 77

ÎN DEZBATERE
Înv???mântul istoriografic actual (Norocica Maria Cojescu, Ecaterina Lung), p. 85

Activitate stin?ific?, p. 92
Revista revistelor istorice, p. 101
Forum de lectur?, p. 105
Recenzii ?i note, p. 109