Jaarboek DATINI

Jaarboek

Amsterdam, Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Litteren en Schone Kunsten van België
Annuale
ISSN: 0169-2038

Conservata in: Prato, Istituto culturale e di documentazione Lazzerini – Fondo Melis
Consistenza: 1963-1973

copertina della rivista


a. 1973

Kalender van de vergaderingen in 1974, p. 7
Oprichting, ontwikkeling ‘en statuten van de academie, p. 9
Wet houdende toekenning van de rechtspersoon-lijkheid aan de academie, p. 16
Koninklijke besluiten betreffende de academie, p. 18
Wet betreffende het gebruik der talen bij de academiën voor wetenschappen, p. 39
Wet houdende invoering van een bijzondere regeling inzake rustpensioenen ten voordele van de vaste secretarissen van de koninklijke academiën, p. 41
Samenstelling van de academie, p. 43
Nationale comités, p. 58
Chronologische lijst van devoorzitters en vaste secretarissen van de academie sedert haar stichting, p. 64
Chronologische lijst van de bestuurders van de klassen, p. 65
Lijst van de afgestorven leden, p. 68
Verslagen van de gewone vergaderingen van de klassen:
Klasse der wetenschappen, p. 72
Klasse der letteren, p. 143
Klasse der schone kunsten, p. 211
Verslagen van de vergaderingen der bestuurs-commissie, p. 258
Verslagen van de algemene vergaderingen de drie klassen, p. 264
Algemeen verslag over de werkzaamheden van de estendige commissie voor de geschiedenis van de wetenschappen gedurende het jaar 1973, p. 318
Verslag over de werkzaamheden van de bestendige commissie voor het nationaal biografisch woordenboek, p. 322
Verslagen van de nationale comites, p. 324
Réglementaire voorwaarden voor de jaarlijkse prijsvragen, p. 334
Prijsvragen uitgeschreven voor 1973, 1974, 1975 en 1976, p. 342
Laureaten van de academie, p. 348
Réglement van het mac leodfonds, p. 362
Réglement van het floris van der muerenfonds, p. 365
Réglement van het paul van oyefonds, p. 367
Réglement van het henri schoutedenfonds, p. 371
Réglement van het J. gillisfonds, p. 374
Réglement van het J. coppensfonds, p. 377
Uitgeschreven fondsprijzen, p. 380
In memoriam St. Leurs, p. 383
In memoriam J. H. Baxter, p. 387
In memoriam A. E. Van Giffen, p. 393
In memoriam G. Deflandre, p. 399
In memoriam Virginia Rau, p. 405
In memoriam A. I. Virtanen, p. 411
In memoriam F. Melis, p. 414
Publikaties van de academie verschenen in 1973, p. 422
Bibliografie Van De Leden, p. 424
Lijst van de geleerde genootschappen die de publikaties van de academie ontvangen, p. 445
Lijst van de boeken en tijdschriften door de academie in 1973 aangekocht of ontvangen, p. 457
Naam- en zaakregister, p. 458


a. 1972

Kalender van de vergaderingen in 1973, p. 7
Oprichting, ontwikkeling en statuten van de academie, p. 9
Wet houdende toekenning van de lijkheid aan de academie, p. 16
Koninklijke besluiten betreffende de academie, p. 18
Wet betreffende het gebruik der talen bij de academiën voor wetenschappen, p. 39
Samenstelling van de academie, p. 41
Nationale comités, p. 33
Chronologische lijst van de voorzitters en vaste secretarissen van de academie sedert haar stichting, p. 61
Chronologische lijst van de bestuurders van de klassen, p. 62
Lijst van de afgestorven leden, p. 65
Verslagen van de gewone vergaderingen van de klassen:
Klasse der wetenschappen, p. 69
Klasse der letteren, p. 133
Klasse der schone kunsten, p. 190
Verslagen van de vergaderingen der bestuurs-commissie, p. 234
Verslagen van de algemene de drie klassen, p. 242
Algemeen verslag over de werkzaamheden van de bestendige commissie voor de geschiedenis van de wetenschappen gedurende het jaar 1972, p. 289
Verslag over de werkzaamheden van de bestendige commissie voor het nationaal biografisch woordeneoek, p. 293
Verslagen van de nationale comités, p. 295
Réglementaire voorwaarden voor de jaarlijkse prijsvragen, p. 305
Prijsvragen uitgeschreven voor 1972, 1973, 1974 en 1975, p. 313
Laureaten van de academie, p. 319
Réglement van het mac leodfonds, p. 333
Réglement van het floris van der muerenfonds, p. 336
Réglement van het Paul Van Oyefonds, p. 338
Réglement van het Henri Schoutedenfonds, p. 342
Réglement van het J. Gillisfonds, p. 345
Réglement van het J. Coppensfonds, p. 348
Uitgeschreven fondsprijzen, p. 351
In memoriam J. Verhaeghe, p. 354
In memoriam H. Schouteden, p. 357
In memoriam E. Fauré-Frémiet, p. 361
In memoriam R. De Roover, p. 368
In memoriam Kaj Berg, p. 372
In memoriam J. Nicolas, p. 383
Publikaties van de academie verschenen in 1972, p. 386
Bibliografie van de leden, p. 388
Lijst van de geleerde genootschappen die de publikaties van de academie ontvangen, p. 403
Lijst van de boeken en tijdschriften door de academie in 1972 aangekocht of ontvangen, p. 415
Naam- en zaakregister, p. 416


a. 1971

Kalender van de vergaderingen in 1972, p. 7
Oprichting, ontwikkeling en statuten van de academie, p. 9
WET houdende toekenning van de rechtspersoon-lijkheid aan de academie, p. 16
Koninklijke besluiten betreffende de academie, p. 18
Wet betreffende het gebruik der talen bij de academiën voor wetenschappen, p. 39
Samenstelling van de academie, p. 41
Nationale comités, p. 55
Chronologische lijst van de voorzitters en vaste secretarissen van de academie sedert haar stichting, p. 61
Chronologische lijst van de bestuurders van de klassen, p. 62
Lijst van de afgestorven leden, p. 65
Verslagen van de gewone vergaderingen van de klassen:
Klasse der wetenschappen, p. 69
Klasse der letteren, p. 137
Klasse der schone kunsten, p. 195
Verslagen van de vergaderingen der bestuurs-commissie, p. 241
Verslagen van de algemene vergaderingen van de drie klassen, p. 249
Algemeen verslag over de werkzaamheden van de bestendige commissie voor de geschiedenis van de wetenschappen gedurende het jaar 1971, p. 314
Verslag over de werkzaamheden van de bestendige commissie voor het nationaal biografisch woordenboek, p. 319
Verslagen van de nationale comités, p. 321
Réglementaire voorwaarden voor de jaarlijkse prijsvragen, p. 329
Prijsvragen uitgeschreven voor 1971, 1972, 1973 en 1974, p. 337
Laureaten van de academie, p. 344
Réglement van het mac leodfonds, p. 358
Réglement van het floris van der muerenfonds, p. 361
Réglement van het paul van oyefonds, p. 363
Réglement van het Henri Schoutedenfonds, p. 367
Réglement van het J. Gillisfonds, p. 370
Réglement van het J. Coppensfonds, p. 373
Uitgeschreven fondsprijzen, p. 376
In memoriam Z. Exc. Mgr. H. Van Waeyenbergh, p. 379
In memoriam A. Hoff, p. 407
In memoriam A. Mostaert, p. 411
In memoriam F. L. R. Sassen, p. 422
In memoriam E. Albright, p. 426
Publikaties van de academie verschenen in 1971, p. 434
Bibliografie van de leden, p. 436
Lijst van de geleerde genootschappen die de publikaties van de academie ontvangen, p. 455
Lijst van de boeken en tijdschriften door de academie in 1971 aangekocht of ontvangen, p. 467
Naam- en zaakregister, p. 468


a. 1970

Kalender van de vergaderingen in 1971, p. 7
Oprichting, ontwikkeling en statuten van de academie, p. 9
Wet houdende toekenning van de rechtspersoon-lijkheid aan de academie, p. 16
Koninklijke besluiten betreffende de academie, p. 18
Samenstelling van de academie, p. 39
Nationale comités, p. 53
Chronologische lijst van de voorzitters en vaste secretarissen van de academie sedert haar stichting, p. 59
Chronologische lijst van de bestuurders van de klassen, p. 60
Lijst van de afgestorven leden, p. 63
Verslagen van de gewone vergaderingen van de klassen:
Klasse der wetenschappen, p. 67
Klasse der letteren, p. 124
Klasse der schone kunsten, p. 185
Verslagen van de vergaderingen der bestuurs-commissie, p. 231
Verslagen van de algemene vergaderingen van de drie klassen, p. 241
Algemeen verslag over de werkzaamheden van de bestendige commissie voor de geschiedenis van de wetenschappen gedurende het jaar 1970, p. 268
Verslag over de werkzaamheden van de bestendige commissie voor het nationaal biografisch woordenboek, p. 272
Verslagen van de nationale comités, p. 274
Réglementaire voorwaarden voor de jaarlijkse prijsvragen, p. 283
Prijsvragen uitgeschreven voor 1970, 1971, 1972 en 1973, p. 290
Laureaten van de academie, p. 296
Réglement van het mac leodfonds, p. 309
Réglement van het floris van der muerenfonds, p. 312
Réglement van Het Paul Van Oyefonds, p. 314
Réglement van het Henri Schoutedenfonds, p. 318
Réglement van het J. Gillisfonds, p. 321
In memoriam J. De Smedt, p. 324
In memoriam J. Rubbrecht, p. 329
In memoriam Ch. Nuyens, p. 336
In memoriam Mgr. L. De Raeymaeker, p. 338
In memoriam P. Nuten, p. 345
In memoriam E. Strubbe, p. 348
In memoriam O. Jespers, p. 358
In memoriam G. De Hevesy, p. 361
In memoriam A. C. Frazer, p. 367
In memoriam H. Lundegård, p. 370
In memoriam H. Anglès, p. 372
In memoriam V. Hlavatý, p. 375
In memoriam G. Le Bras, p. 385
In memoriam R. Neutra, p. 395
In memoriam Fr. Lugt, p. 398
In memoriam A. W. Byvanck, p. 405
In memoriam H. Krop, p. 409
In memoriam J. Minnaert, p. 412
Publikaties van de academie verschenen in 1970, p. 417
Bibliografie van de leden, p. 419
Lijst van de geleerde genootschappen die de publikaties van de academie ontvangen, p. 437
Lijst van de boeken en tijdschriften door de academie in 1970 aangekocht of ontvangen, p. 448
Naam- en zaakregister, p. 449


a. 1969

Kalender van de vergaderingen in 1970, p. 7
Oprichting, ontwikkeling en statuten van de academie, p. 9
Wet Houdende toekenning van de rechtspersoon-lijkheid aan de academie, p. 16
Koninklijke besluiten betreffende de academie, p. 18
Samenstelling van de academie, p. 39
Nationale comités, p. 53
Chronologische lijst van de voorzitters en vaste secretarissen van de academie sedert haar stichting, p. 59
Chronologische lijst van de bestuurders van de klassen, p. 60
Lijst van de afgestorven leden, p. 63
Verslagen van de gewone vergaderingen van de klassen:
Klasse der wetenschappen, p. 67
Klasse der letteren, p. 132
Klasse der schone kunsten, p. 183
Verslagen van de vergaderingen der bestuurs-commissie, p. 230
Verslagen van de algemene vergaderingen de drie klassen, p. 239
Algemeen verslag over de werkzaamheden van de bestendige commissie voor de geschiedenis van de wetenschappen gedurende het jaar 1969, p. 267
Verslag over de werkzaamheden van de bestendige commissie voor het nationaal biografisch
woordenboek, p. 273
Verslagen van de nationale comités, p. 275
Réglementaire voorwaarden voor de jaarlijkse prijsvragen, p. 283
Prijsvragen uitgeschreven voor 1969, 1970, 1971 en 1972, p. 290
Laureaten van de academie, p. 296
Réglement van het mac leod-fonds, p. 308
Réglement van het floris van der mueren-fonds, p. 311
Réglement van het Paul Van Oye-Fonds, p. 313
Réglement van het Henri Schouteden-Fonds, p. 317
Réglement van het J. Gillis-Fonds, p. 320
In memoriam Mgr. G. Rijckmans, p. 323
In memoriam P. Van Oye, p. 365
In memoriam G. T. Rietveld, p. 372
In memoriam S. Giedion, p. 374
In memoriam E. J. Slijper, p. 377
In memoriam A. Van Lantschoot, p. 386
In memoriam H. Wiegersma, p. 396
In memoriam R. Egger, p. 398
In memoriam A. C. Hoffman, p. 401
In memoriam H. Rowley, p. 403
Publikaties van de academie verschenen in 1969, p. 408
Bibliografie van de leden, p. 411
Lijst van de geleerde genootschappen die de publikaties der academie ontvangen, p. 429
Lijst van de boeken en tijdschriften door de academie in 1969 aangekocht of ontvangen, p. 440
Naam- en zaakregister, p. 441


a. 1968

Kalender van de vergaderingen in 1969, p. 7
Oprichting, ontwikkeling en statuten van de academie, p. 9
Wet houdende toekenning van de rechtspersoon-lijkheid aan de academie, p. 16
Koninklijke besluiten betreffende de academie, p. 18
Samenstelling van de academie, p. 39
Nationale comités, p. 53
Chronologische lijst van de voorzitters en vaste secretarissen van de academie sedert haar stichting, p. 58
Chronologische lijst van de bestuurders van de klassen, p. 59
Lijst van de afgestorven leden, p. 61
Verslagen van de gewone vergaderingen van de klassen:
Klasse der wetenschappen, p. 64
Klasse der letteren, p. 126
Klasse der schone kunsten, p. 184
Verslagen van de vergaderingen der bestuurs-commissie, p. 240
Verslagen van de algemene vergaderingen van de drie klassen, p. 247
Algemeen verslag over de werkzaamheden van de bestendige c0mmissie voor de geschiedenis van de wetenschappen gedurende het jaar 1968, p. 276
Verslag over de werkzaamheden van de bestendige commissie voor het nationaal biografisch woordenboek, p. 280
Verslagen van de nationale comités, p. 282
Réglementaire voorwaarden voor de jaarlijkse prijsvragen, p. 291
Prijsvragen uitgeschreven voor 1968, 1969, 1970 en 1971, p. 298
Laureaten van de academie, p. 304
Réglement van het mac leod-fonds, p. 316
Réglement van het floris van der mueren-fonds, p. 319
Réglement van het Paul Van Oye-Fonds, p. 321
Réglement van het Henri Schouteden-Fonds, p. 325
In memoriam C. Huysmans, p. 328
In memoriam D. Roggen, p. 333
In memoriam A. Van Itterbeek, p. 336
In memoriam G. E. Du Rietz, p. 354
In memoriam L. Reis-Santos, p. 356
In memoriam E. Hertzsprung, p. 359
In memoriam L. F. De Beaufort, p. 361
In memoriam M. D. Ozinga, p. 369
In memoriam Fr. Lütge, p. 371
In memoriam A. Calderini, p. 376
In memoriam G. Holst, p. 383
Publikaties van de academie verschenen in 1968, p. 385
Bibliografie van de leden, p. 388
Lijst van de geleerde genootschappen die de publikaties der academie ontvangen, p. 406
Lijst van de boeken en tijdschriften door de academie in 1968 aangekocht of ontvangen, p. 417
Naam- en zaakregister, p. 418


a. 1967

Kalender van de vergaderingen in 1968, p. 7
Oprichting, ontwikkeling en statuten van de academie, p. 9
Wet houdende toekenning van de lijkheid aan de academie, p. 16
Koninklijke besluiten betreffende de academie, p. 18
Samenstelling van de academie, p. 39
Nationale comités, p. 53
Chronologische lijst van de voorzitters en vaste secretarissen van de academie sedert haar stichting, p. 58
Chronologische lijst van de bestuurders van de klassen, p. 59
Lijst van de afgestorven leden, p. 61
Verslagen van de gewone vergaderingen van de klassen:
Klasse der wetenschappen, p. 64
Klasse der letteren, p. 118
Klasse der schone kunsten, p. 165
Verslagen van de vergaderingen der bestuurs-commissie, p. 207
Verslagen van de algemene vergaderingen van de drie klassen, p. 213
Algemeen verslag over de werkzaamheden van de bestendige c0mmissie voor de geschiedenis van de wetenschappen gedurende het jaar 1967, p. 241
Verslag over de werkzaamheden van de bestendige commissie voor het nationaal biografisch woordenboek, p. 245
Verslagen van de nationale comites, p. 248
Réglementaire voorwaarden voor de jaarlijkse prijsvragen, p. 252
Prijsvragen uitgeschreven voor 1967, 1968, 1969 en 1970, p. 259
Laureaten van de academie, p. 265
Réglement van het mac leod-fonds, p. 277
Réglement van het floris van der mueren-fonds, p. 280
Réglement van het Paul Van Oye-Fonds, p. 282
Réglement van het Henri Schouteden-Fonds, p. 286
In memoriam Fl. Van Der Mueren, p. 289
In memoriam E. Van Dievoet(Bon), p. 292
In memoriam H. Uyttersprot, p. 311
In memoriam A. Desmet, p. 319
In memoriam V. J. Koningsberger, p. 321
In memoriam A. Geyl, p. 323
In memoriam H. Orlowski, p. 328
In memoriam H. Ammann, p. 330
In memoriam H. G. Adam, p. 334
In memoriam O. Zadkine, p. 336
Publikaties van de academie verschenen in 1967, p. 340
Bibliografie van de leden, p. 342
Lijst van de geleerde genootschappen die de publikaties der academie ontvangen, p. 361
Lijst van de boeken en tijdschriften door de academie in 1967 aangekocht of ontvangen, p. 372
Naam- en zaakregister, p. 373


a. 1966

Kalender van de vergaderingen in 1967, p. 7
Oprichting, ontwikkeling en statuten van de academie, p. 9
Wet houdende toekenning van de rechtspersoon-lijkheid aan de academie, p. 16
Koninklijke besluiten betreffende de academie, p. 18
Samenstelling van de academie, p. 39
Nationale comités, p. 53
Chronologische lijst van de voorzitters en vaste secretarissen van de academie sedert haar stichting, p. 58
Chronologische lijst van de bestuurders van de klassen, p. 59
Lijst van de afgestorven leden, p. 61
Verslagen van de gewone vergaderingen van de klassen:
Klasse der wetenschappen, p. 64
Klasse der letteren, p. 113
Klasse der schone kunsten, p. 166
Verslagen van de vergaderingen der bestuurs-commissie, p. 205
Verslagen van de algemene vergaderingen van de drie klassen, p. 212
Algemeen verslag over de werkzaamheden van de bestendige commissie voor de geschiedenis van de wetenschappen gedurende het jaar 1966, p. 249
Verslag over de werkzaamheden van de bestendige commissie voor het nationaal biografisch woordenboek, p. 253
Verslagen van de nationale comites, p. 255
Réglementaire voorwaarden voor de jaarlijkse prijsvragen, p. 259
Prijsvragen uitgeschreven voor 1966, 1967, 1968 en 1969, p. 266
Laureaten van de academie, p. 272
Réglement van het mac leod-fonds, p. 283
Réglement van het floris van der mueren-fonds, p. 286
Réglement van het Paul Van Oye-Fonds, p. 288
Réglement van het Henri Schouteden-Fonds, p. 292
In memoriam Albert Coppens, p. 295
In memoriam Arthur Meulemans, p. 298
In memoriam Augustin Mansion, p. 302
In memoriam Jean Lurçat, p. 311
In memoriam Felix Andries Vening Meinesz, p. 313
In memoriam Marius Jacob Sirks, p. 314
In memoriam Peter Debye, p. 319
Publikaties van de academie verschenen in 1966, p. 321
Bibliografie van de leden, p. 324
Lijst van de geleerde genootschappen die de publikaties der academie ontvangen, p. 341
Lijst van de boeken en tijdschriften door de academie in 1966 aangekocht of ontvangen, p. 352
Naam- en zaakregister, p. 353


a. 1965
Kalexder van de vergaderingen in 1966, p. 7
Oprichting, ontwikkeling en statuten van de academie, p. 9
Wet houdende toekenning van de rechtspersoon-lijkheid aan de academie, p. 16
Koninklijke besluiten betreffende de academie, p. 18
Samenstelling van de academie, p. 39
Nationale comites, p. 53
Chronologische lijst van de voorzitters en vaste secretarissen van de academie sedert haar stichting, p. 58
Chronologische lijst van de bestuurders van de kjzassen, p. 59
Lijst van de afgestorven leden, p. 61
Verslagen van de gewone vergaderingen van de klassen:
Klasse der wetenschappen, p. 64
Klasse der letteren, p. 119
Klasse der schone kunsten, p. 162
Verslagen van de vergaderingen der bestuurs-commissie, p. 212
Verslagen van de algemene vergaderingen van de drie klassen, p. 219
Algemeen verslag over de werkzaamheden van de bestendige commissie voor de geschiedenis van de wetenschappen gedurende het jaar 1965, p. 253
Verslag over de werkzaamheden van de gemengde commissie der academiën voor de technische taal, p. 257
Verslag over de werkzaamheden van de bestendige commissie van het nationaal biografisch woordenboek, p. 258
Verslagen van de nationale comités, p. 260
Réglementaire voorwaarden voor de jaarlijkse prijsvragen, p. 262
Prijsvragen uitgeschreven voor 1965, 1966, 1967 en 1968, p. 269
Laureaten van de academie, p. 275
Réglement van het mac leod-fonds, p. 285
Réglement van het floris van der mueren-fonds, p. 288
Réglement van het Paul Van Oye-Fonds, p. 290
Réglement van het Henri Schouteden-Fonds, p. 294
In memoriam Louis Casteels, p. 297
In memoriam Floris Jespers, p. 298
In memoriam Jonkheer Prosper Thuysbaert, p. 300
In memoriam Victor Servranckx, p. 310
In memoriam Prof. Dr. Kurt Latte, p. 313
In memoriam Fr. Winkler, p. 317
In memoriam Prof. Dr. S. Mowinckel, p. 319
In memoriam Le Corbusier (Ch. E. Jeanneret), p. 332
Publikaties van de academie verschenen in 1965, p. 335
Bibliografie van de leden, p. 338
Lijst van de geleerde genootschappen die de publikaties der academie ontvangen, p. 357
Lijst van de boeken en tijdschriften door de academie in 1965 aangekocht of ontvangen, p. 368
Naam- en zaakregister, p. 369

a. 1964

Kalender van de vergaderingen in 1965, p. 7
Oprichting, ontwikkeling en statuten van de academie, p. 9
Wet houdende toekenning van de rechtspersoon-lijkheid aan de academie, p. 16
Koninklijke besluiten betreffende de academie, p. 18
Samenstelling van de academie, p. 39
Nationale comités, p. 53
Chronologische lijst van de voorzitters en vaste secretarissen van de academie sedert haar stichting, p. 58
Chronologische lijst van de bestuurders van de klassen, p. 59
Lijst van de afgestorven leden, p. 61
Verslagen van de gewone vergaderingen van de klassen:
Klasse der wetenschappen, p. 64
Klasse der letteren, p. 113
Klasse der schone kunsten, p. 155
Verslagen van de vergaderingen der bestuurs-commissie, p. 204
Verslagen van de algemene vergaderingen van de drie klassen, p. 210
Algemeen verslag over de werkzaamheden van de bestendige commissie voor de geschiedenis van de wetenschappen gedurende het jaar 1964, p. 242
Verslag over de werkzaamheden van de gemengde commissie der academiën voor de technische taal, p. 247
Verslag over de werkzaamheeden van de bestendige commissie van het nationaal biografisch woordenboek, p. 248
Verslagen van de nationale comités, p. 250
Réglementaire voorwaarden voor de jaarlijkse prijsvragen, p. 234
Prijsvragen uitgeschreven voor 1964, 1965, 1966 en 1967, p. 261
Laureaten van de academie, p. 267
Réglement van het mac leod-fonds, p. 277
Réglement van het floris van der mueren-fonds, p. 280
Réglement van het Paul Van Oye-Fonds, p. 282
Réglement van het Henri Schouteden-Fonds, p. 286
In memoriam Albert Saverys, p. 289
In memoriam Ernest Wijnants, p. 291
In memoriam Prof. Dr. Josef Keil, p. 294
In memoriam Prof. Dr. Paul Lehmann, p. 301
In memoriam Prof. Dr. C. H. Edelman, p. 306
In memoriam Prof. Dr. P. E. Kahle, p. 310
In memoriam Prof. Dr. Fr. Steinbach, p. 321
Publikaties van de academie verschenen in 1964, p. 324
Bibliografie van de leden, p. 327
Lijst van de geleerde genootschappen die de publikaties der academie ontvangen, p. 345
Lijst van de boeken en tijdschriften door de academie in 1964 aangekocht of ontvangen, p. 355
Naam- en zaakregister, p. 357


1963

Kalender van de vergaderingen in 1964, p. 7
Oprichting, ontwikkeling en statuten van de academie, p. 9
Wet houdende toekenning van de rechtspersoon-lijkheid aan de academie, p. 16
Koninklijke besluiten betreffende de academie, p. 18
Samenstelling van de academie, p. 39
Nationale comités, p. 53
Chronologische lijst van de voorzitters en vaste secretarissen van de academie sedert haar stichting, p. 57
Chronologische lijst van de bestuurders van de klassen, p. 58
Lijst van de afgestorven leden, p. 60
Verslagen van de gewone vergaderingen van de klassen:
Klasse der wetenschappen, p. 63
Klasse der letteren, p. 114
Klasse der schone kunsten, p. 169
Verslagen van de vergaderingen der bestuurs-commissie, p. 210
Verslagen van de algemene vergaderingen van de drie klassen, p. 217
Algemeen verslag over de werkzaamheden van de bestendige commissie voor de geschiedenis van de wetenschappen gedurende het jaar 1963, p. 245
Verslag over de werkzaamheden van de gemengde commissie der academiën voor de technische taal, p. 249
Verslag over de werkzaamheeden van de bestendige commissie van het nationaal biografisch woordenboek, p. 250
Verslagen van de nationale comités, p. 252
Réglementaire voorwaarden voor de jaarlijkse prijsvragen, p. 255
Prijsvragen uitgeschreven voor 1964, 1965, en 1966, p. 262
Laureaten van de academie, p. 267
Réglement van het mac leod-fonds, p. 276
Réglement van het floris van der mueren-fonds, p. 279
Réglement van het Paul Van Oye-Fonds, p. 281
Réglement van het Henri Schouteden-Fonds, p. 285
In memoriam Prof. Em. L. Van Der Essen, p. 288
In memoriam Prof. P. Van De Woestijne, p. 295
In memoriam A. Stubbe, p. 297
In memoriam R. Verwilghen, p. 303
In memoriam Prof. J. C. Van Oven, p. 308
In memoriam W. S. Unger, p. 315
In memoriam G. I. Hoogewerff, p. 318
In memoriam G. Braque, p. 320
In memoriam Th. B. Rehmann, p. 321
Publikaties van de academie verschenen in 1963, p. 324
Bibliografie van de leden, p. 327
Lijst van de geleerde genootschappen die de publikaties der academie ontvangen, p. 344
Lijst van de boeken en tijdschriften door de academie in 1963 aangekocht of ontvangen, p. 354
Naam- en zaakregister, p. 355