Memories de la Secció Histórico-Arqueológica. Institut d’Estudis Catalans DATINI

Memories de la Secció Histórico-Arqueológica. Institut d’Estudis Catalans

Barcellona, Institut d’Estudis Catalans Secció Histórico – Arqueológica
Irregolare
ISSN: –
Conservata in: Prato, Istituto culturale e di documentazione Lazzerini – Fondo Istituto francese di cultura
Consistenza: v. I, 1927, 1 – v. IV, 1933
lacune: v. II, 1929;
[ 1927-1933 ]

copertina della rivista


v. IV, 1933

A. Rubio I Lluch, LA POBLACIÓ DE LA GRECIA CATALANA EN EL XVIèn SEGLE


v. III, 1930

J. Puig, I Cadafalch, LA GEOGRAFIA I ELSE ORÍGENES DEL PRIMER ART ROMÀNIC


v. I, 1928, 4

J. De C. Serra-Ràfols, FORMA CONVENTUS TARRACONENSIS. 1. BAETULO-BLANDA


v. I, 1927, 3

J. Millàs I Vallicrosa, DOCUMENTS HEBRAICS DE JUEUS CATALANS


v. I, 1927, 2

A. Rubió I Lluch, PAQUIMERES I MUNTANER


v. I, 1927, 1

Pere Pujol I Tubau, L’URNA D’ARGENT DE SANT ERMENGOL BISBE D’URGELL