Quaderns de cultura de Sueca DATINI

Quaderns de cultura de Sueca

Sueca, Arxiu municipal de Sueca
Periodicità irregolare
ISSN:
Conservata in: Prato, Archivio Storico Diocesano (Fondo Società Pratese di Storia Patria) – Coll.: R. 126
Consistenza: n. 1, 1980-n. X, 1992
Lacune: n. 7, 1985

[ 1992-1980 ]

copertina della rivista


n. X, 1992

LEONARDO CURZIO GUTIÉRREZ, ARROZ Y MIGRACIONES

Introducción, p. 19

Capitulo I, Apuntes sobre la Metodologia, p. 25
Capitulo II, Las Migraciones, p. 41
Capitulo III, Las corrientes migratorias, p. 53
Capitulo IV, Demografia y migraciones, p. 75
Capitulo V, La Economia y las migraciones, p. 91
Capitulo VI, El factor atractivo: El coltivo del Arroz en Francia, p. 123
Capitulo VII, Descripcion general del colectivo arrocero, p. 141
Capitulo VIII, El trabajo y el Contrato, p. 157
Capitulo IX, Tramites y condiciones Materiales, p. 177
Capitulo X, Motivaciones personales e incidencia economica, p. 189
Capitulo XI, Percepcion de la sociedad de Acogida, p. 199
Capitulo XII, Aspectos politicos, p. 207

Conclusiones, p. 229
Bibliografia selecta, p. 241
Anexos, p. 247


n. IX, 1987

Frontispici, p. 5

ESTUDIS
Joan Allaga, El Mestre de Sueca: Aportacions a l’estudi del gòtic valencid, p. 9
Rafael Matoses, Bases del modern sistema de reg a Sueca: les provatures i les realitzacions del segle XVIII, p. 25
Anna Aguado, Administració municipal i canvis politics: l’Ajuntament de Sueca al llarg del Trienni Liberal, p. 39
M.ª José Benedito, Historia de la farmacia en Sueca 1863-1924, p. 53
Assumpciò Cebolla, Estudi lingüístico-dialectològic de la premsa suecana del darrer terç del segle XIX i principis del XX. El cas d’El Palleter, p. 71
Manuel Chust, Cullera 1911: mite o realitat social?, p. 87
Salvador Calatayud, Josep M. Fernàndez, Historiografia espanyola a começaments del segle XX: Julià Ribera Tarragó, p. 107
Manolo Baixauli, M.ª Sales Boix, Vicent Beltran, Història d’un excellent desconegut, p. 125
A. Bañuls, M. Fernàndez, I. Palacios, C. Vendrell, Estudi de la parla familiari del desig de llengua d’ensenyament als Collegis Públics de Sueca (Curs 1985-1986), p. 141

Documents, p. 153

MISCELLANIA
Josep Franco, Apocalipsi, p. 161


n. VIII, 1986

TEMPS DE GUERRA A SUECA (1936-1939)

Introducció, p. 7
Albert Girona, La política municipal de Sueca durant la guerra civil (1936-1 939), p. 11
Cristina Carbonell, Salvador Calatayud, Socialistes i republicans, p. 37
Joan del Alcazar, Apunts sobre l’actitud comunista a Sueca durant la guerra civil, p.57
Ismael Saz, “El Sueco”, una aproximaciò a l’estudi de la dreta a Sueca durant la II República, p. 73
Manuel Chust, La dreta camuflada: Sueca. 1931-1939, p. 95
Rafael Aracil i Màrius Garcia Bonafé, El problema de la terra a Sueca, p. 107
Aurora Bosch, La reforma agrària durant la guerra civil, p. 117

Documents, p. 135

MISCELLÀNIA
Selecciò de “Mosàico”, p. 175


n. VI, 1984

FRONTISPICI
Fermí Rùbio, Dibuix, p. 5

ESTUDIS
Josep Trenchs, M.ª Miracles Càrcel, Les visites pastorals: Metodologia d’estudi, p. 9
Josepa M.ª Cortès Escrivà, Formulari de juristes: Un formulari judicial del segle XVI, p. 31
Vicent Masò Talens, L’arxiu parroquial de Fortaleny i les visites pastorals, p. 41
Alícia Yanini, Evoluciò del caciquisme: El districte electoral de Sueca entre 1876 i 1901, p. 55
Vicent Ferrer Pérez, Estudi estadístic de les precipitacions de Sueca en el període 1949-1981, p. 71
Jeremies Barberà Martí, El lèxic agrícola de la Ribera Baixa, p. 85

MISCELLÀNIA
Andreu de Sales, Ferri Chulio, Dades històriques sobre la construcciò de l’esgiésia parroquial de Sant Pere de Sueca: 1507-1622 – Andreu de Sales Ferri Chulio, Dades documentals sobre pintura, escultura i orfebreria en l’esgiésia parroquial de Sant Pere Apòstol de Sueca en els segles XVI i XVII– Antoni Furiò, Un cas de comptabilitat privada a mitjan del sis-cents – Informe sobre l’ensenyament a Sueca a finals del XVIII – Descripciò de Sueca el 1866, en-Estudio de las inundaciones del Jùcar, de J. Gomez Ortega– Francesco Vera, La fotografia com a diagnòstic de la nostra conscincia, p. 121

BIBLIOGRAFIA
Publicacions rebudes, p. 167


n. V, 1984

FRONTISPICI
Miquel Guillem, Dibuix, p. 5

ESTUDIS
Josepa Cortès, Filigranes medievals de l’Arxiu Municipal de Sueca (1399-1500), p. 9
Eduard Josep Gay Gay, L’Arxiu Parroquial de Polinyà, p. 49
Eduard Josep Gay Gay, Polinyà i el problema morisc, p. 53
Rafael Matoses Cuquerella, L’establiment de terres a Sueca. La qüestiò social de l’erm al segle XVIII, p. 55
Josep Aznar, Garcia, Simó Vila i Vendrell (1856-1933). Aprenentatge i activitat scientifica, p. 79
José A. Benedito Beltrán, Catálogo de la colección de cuadros del Excmo. Ayuntamiento de Sueca, p. 93
Antoni Carrasquer, Josepa Cortès, Andreu de Sales Ferri i Antoni Furió, Catàleg de la premsa periòdica a Sueca (1868-1 984), p. 113
Josepa Cortès i Antoni Furió, Catàleg de la Biblioteca de l’Ajuntament de Sueca (Addenda), p. 135

MISCELLÀNIA
Fermí Cortès, Tradicions marianes de Sueca: la Mare de Déu de la Bonaguia– Joan Fuster, Sueca fa cent anys – Josep Palàcios, Un fet que apareix en els llibres – Fermí Cortès, La decadéncia de les festes– Joan Fuster, Coses del meu poble – Josep Palàcios, Els bous, Bernat i Baldoví i algunes altres diversions – Joan Fuster, Per qué, precisament, en settembre – Joan Fuster, Reflexiò per a la festa – Fermí Cortès, La libreria de Bernat i Baldoví – Fermí Cortés, El concurs de paelles – Fermí Cortès, Onomàstica i toponínia de Sueca als finals del segle XV, p. 138

BIBLIOGRAFIA
Josep Manuel San Abdon, Dues novel-les de Josep Franco, p. 159
Bibliografia local, p. 162
Publicacions rebudes, p. 166


n. IV, 1983

Assumpta Escrivà, Vida i obra del pintor Alfred Claros, p. 7
Josep Aznar, Notes al “Programa, Plan y Método de Enseñanza del primero y segundo curso de Anàlisis Matemático” (1883) de Miquel Marçal, p. 31
Enric Guinot, Normes referents al Batle de Suec fetes pel Mestre de Montesa en 1419, p. 53
Mª Del Carmen Barcelo, Consideracione en torno a un texto árabe del Archivo Municipal de Sueca, p. 61
Rafael Matoses, Actituds Politiques i Càrrecs municipals al senyoriu de Sueca, 1737-1760, p. 69
Josepa Cortès, L’Arxiu municipal de Sueca, p. 81
Josepa Cortès, Antoni Furió, Catàleg de la Biblioteca de L’Ajuntament de Sueca, p. 95
Miquel Furió, Un procés judicial del segle XVI, font per a l’estudi del catalá als inicis de la Decadència, p. 109


n. III, 1982

Presentació, p. 5
Antoni Carrasquer, Un padrón de vecinos de Sueca: el de 1797, p. 9
Salvador Vendrell io Rafael Matoses, Les transformacions de l’estructura de la propietat i de classe a la Vila i Honor deCorbera, p. 31
Josep Lluis Fos, Biblioteques particulars de Sueca, p. 55
Maria Rosa Muñoz, Mercedes Gallent, Alcira y la campaña de Pedro IV en Cerdeña, p. 71
Maria Milagros Carcel, Capitulos de la Cofradía de la Sangre, de Culiera, p. 81
Andres De Sales Ferri, El Archivo Parroquial de San Pedro de Sueca, p. 95
Andres De Sales Ferri i Antoni Furiò, Catàleg-regesta dels pergamins de l’Arxiu Parroquial de Sueca, p. 109
Francesco Gimeno, Ferran Garcia, Catàleg dels pergamins de l’Arxiu Municipal de Cullera, p. 135


n. II, 1981 [monografico]

Matilde Gras. Camilo Albert, Memòries de la viuda d’un sindicalista suecà.

Presentació de Joan Fuster; Introducció, notes i documentació de Salvador Vendrell.


n. I, 1980

Introduccio, p. 5
Enric Guinot, Antoni Furio, Un Exemple d’Economia Domestica de principis del XVè. L’administració d’una Tutela. Sueca 1412-27, p. 11
Francesco Giner, El Mustassaf de la Vila de Cullera, p. 47
Josep – Lluis Fos, La Societat Suecana segons el cens de 1834, p. 57
Francesco Capellino i Cots i Salvador Vendrelli Grau Riola, L’Estructura de la Propietat Agrària en la Segona Meitat del Segle XIX. (Un Estudi d’Història Agrària), p. 65
Salvador Vendrell, Grau i Salvador Carbonell i Sanz, Dades per a l’Estudi de l’Estructura Social i Econòmica de Sueca (1922), p. 93
Josepa Corths, Antoni Furio, Cataleg-Regesta del fons Local de la Secció de Pergamins de l’Arxiu Municipal de Sueca, p. 107
Josep – Lluis Fos, Inventari de l’Arxiu de Protocols Notarial de Sueca, de l’Epoca Foral, p. 133
Fermi Cortes, “L’Ensayo” de Bernat i Baldovi, p. 145