A.A.G. Bijdragen DATINI

A.A.G. Bijdragen

Wagenigen, Afdeling Agrarische Geschiedenis Landbouwhoniversiteit Wagenigen.
Periodicità irregolare
Conservata in: Prato, Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica “F. Datini”, Coll: Riv.8
Consistenza: n. 22, 1979 – n. 42, 2003

Conservata in: Prato, Istituto culturale e di documentazione Lazzerini – Fondo Melis
Consistenza: n. 10, 1963 – 21, 1978

[ 2010-2001 ] [ 2000-1991 ] [ 1990-1981 ] [ 1980-1971 ] [ 1970-1961 ]

copertina della rivista


n. 40, 2000

P.J. Van Cruyningen, Behoudend Maar Buigzaam. Boeren in West-Zeeuws-Vlaanderen 1650-1850

Summary in English


n. 39, 1999

Johan A. Kamermans, Materiële cultuur in de Krjmpenerwaard in de zeventiende en achttiende eeuw. Ontwikkeling en diversiteit

Summary in English


n. 38, 1999

Paul Brusse, Overleven door Ondernemen. De agrarische geschiedenis van de Over-Betuwe 1650-1850

Summary: Agrarian history of Over-Betuwe 1650-1850


n. 37, 1998

Peter R. Priester, Geschiedenis van de zeeuwse Landbouw. Circa 1600-1910


n. 36, 1996

Willibrord Rutten, ‘De Vreseljjkste aller Harpjjen’. Pokkenepidemieén en pokkenbestrijding in Nederland in de achttiende en negentiende eeuw; een sociaal-historische en historisch-demografische studie

Summary in English


n. 35, 1995

M.A.W. Gerding, Vier eeuwen turfwinning. De verveningen in Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel tussen 1550 en 1950

Summary: Four centuries peat digging in the North of the Netherlands 1550-1950


n. 34, 1993

O.W.A. Boonstra, De waardij van eene vroege opleiding. Een onderzoek naar de implicaties van het
alfabetisme op het leven van inwoners van Eindhoven en omliggende gemeenten, 1800-1920


Summary in English; résumé en Français


n. 33, 1992

Frans Van Poppel, Trouwen in Nederland. Een historisch-demografische studie van de 19e en vroeg-20e eeuw
Summary in english


n. 32, 1992

P.C.M. Hoppenbrouwers, Een middeleeuwe samenleving. Het Land van Heusden (ca. 1360-ca. 1515)
A. Tekst
Summary in english

B. Bijlagen – Noten – Verantwoording van tabellen en grafieken – Bronnen en literatuur


n. 31, 1991

Peter R. Priester, De economiscge ontwikkeling van de landbouw in Gronigen 1800-1910. Een kwalitatieve analyse
Summary: The economic development of agriculture in Gronigen, 1800-1910