Tijdschrift voor geschiedenis MS

Tijdschrift voor Geschiedenis

Amsterdam, Nederlandse Vereniging tot Beoefening van de Sociale Geschiedenis. NVSG
Trimestrale.
ISSN: 0303-9935
Conservata in: Firenze, European University Institute
Coll: CUR 90 TIJDSC
Consistenza: Vols 39-54 (1924-39); Vols 56-57 (1941-42); Vols 59-87 (1946-74); Vol 90 (1977) (lacks no 1); Vol 92 (1979); Vol 93 (1980), nos 2-4; Vol 95 (1982), nos 2-4; Vol 96- (1983-) + Register 1977-86
Indici icona del servizio 'Magazine Stacks', della Stadt-und Universitätsbibliothek Frankfurt n. 115, 2002-

Tijdschrift voor Geschiedenis (TvG):

TvG 115, 2002-116, 2002 (entered by Stuart Jenks)